Disclaimer

Artemisia

Praktijk voor NatuurgeneeskundeDisclaimer voor www.praktijk-artemisia.nl


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.praktijk-artemisia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk Artemisia. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Artemisia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk Artemisia.


Geen garantie op juistheid


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Praktijk Artemisia te mogen claimen of te veronderstellen.

Praktijk Artemisia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Praktijk Artemisia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.praktijk-artemisia.nl op deze pagina.


Social media:


Route


 

NEEM CONTACT OP:


  Dwingelderdijk 23,

  7991 RH Dwingeloo


  info@praktijk-artemisia.nl

 

  Tel: 06-40043300

All Rights Reserved by Praktijk Artemisia© 2017/ Disclaimer